OPENING NIEUWE AFDELING MIMOSA VANAF 01/08/2014 ---------------- OUVERTURE NOUVEAU DEPARTEMENT MIMOSA A PARTIR DU 01/08/2014

Residentie Parc Astrid wenst een thuis te zijn voor ouderen die openstaat voor zowel valide als zorgbehoevende personen. Wij willen een zorgzame thuishaven zijn waar met respect voor ieders eigenheid een zinvolle oude dag wordt beoogd.

Menselijkheid en vriendschap liggen hiervoor aan de basis. Ons doel is elke dag opnieuw kwaliteitsvolle dienstverlening na te streven om de tevredenheid van onze bewoners te waarborgen. Om dit te verwezenlijken heeft de residentie een waaier aan zorg- en dienstverlening ter beschikking.

Welkom op onze website!